Inspiratiegroepen

DE NIEUWE INSPIRATIEGROEPEN STARTEN NA HET VOORJAAR 2018

Een inspiratiegroep bestaat uit vijftien tot twintig mensen van de vijfde dimensie en die (zo goed als) wakker zijn. De deelnemers in de groep hebben een vergelijkbare innerlijke drijfveer, natuurlijk met nuance verschillen doordat ieder zijn persoonlijkheid heeft en een specifieke levensopdracht. Toch begrijp je elkaar met een half woord en kan je elkaar versterken, zowel persoonlijk als in je missie om bij te dragen aan de verbetering van het groter geheel. De groep komt vier keer in een half jaar bijeen. In elke bijeenkomst ontstaan nieuwe inzichten rondom een bepaald thema. Ik verzorg een korte lezing en jullie vullen mij met je persoonlijke ervaringen en vragen aan. Om te kunnen deelnemen aan een dergelijke groep is het nodig dat je kennis hebt genomen van mijn boeken. Al lezende vallen veel dingen voor jou op zijn plek en merk je vanzelf of je daarna aan een inspiratiegroep wilt deelnemen. Mocht je interesse hebben, stuur dan een email naar info@helenascheper.nl.

Mijn specialisatie is het transformatieproces van vijfdedimensiemensen te versnellen. Ik doe dat hoofdzakelijk groepsgewijs met praktische en tastbare informatie over bepaalde thema’s versus de situatie waarin wij nu allen leven. Doordat ik je help bij het combineren van je bewuste met je onbewuste kan je een snellere groei in bewustzijn maken. Ik geef je een duw in de juiste richting, maar jij moet natuurlijk je eigen levenspad bewandelen. Als je de moed hebt om oude vertrouwde zaken opnieuw te toetsen op waarheid, ben je beter in staat te leven zoals je werkelijk bent.

Zodra je aangeeft dat je wilt deelnemen aan een inspiratiegroep, toets ik of dit jou op dit moment kan helpen. Mocht dat niet het geval zijn, vertel ik je dat eerlijk om een teleurstelling achteraf te voorkomen en geef je zo mogelijk een advies voor de best passende oplossing op dit moment.