Inspiratiegroepen

Hoe lastig is het soms om op een planeet van de derde dimensie te leven terwijl je ziel is afgestemd op de vijfde dimensie. Door het delen, uitwisselen en je met humor in elkaars situatie te verplaatsen binnen een inspiratiegroep met gelijkgestemden, zul je merken dat je niet de enige bent die hier af en toe behoorlijk mee worstelt. Afgestemd zijn op de vijfde dimensie is geen kwestie van verhevenheid maar het anders zijn in je onderliggende beweegredenen in het leven dan die van de meeste mensen op aarde. Daardoor voel je je regelmatig eenzaam tussen of niet begrepen door mensen die een andere innerlijke drijfveer hebben. Wil je als vijfdedimensiemens meer tot je recht komen, zonder daarbij verwijten, onbegrip of onmacht te ervaren? Dan is deelname aan een inspiratiegroep, die uit tien tot veertien wakkere vijfdedimensiemensen bestaat, vast iets voor jou!

Een inspiratiegroep is een manier waarop ik een groep mensen zowel op bewust als onbewust niveau stimuleer om te leven naar hun diepste drijfveer en zich toe te leggen op het realiseren van hun opdracht hier op de aarde. De deelnemers in de groep hebben een vergelijkbare innerlijke drijfveer, natuurlijk met nuance verschillen doordat ieder zijn persoonlijkheid heeft en een specifieke levensopdracht. Toch begrijp je elkaar met een half woord en kan je elkaar versterken, zowel persoonlijk als in je missie om bij te dragen aan de verbetering van het groter geheel. Er zijn al vele vriendschappen ontstaan onder deelnemers van eerdere inspiratiegroepen.

De groep komt vier keer in een bepaalde periode bijeen. We beginnen ongedwongen met het uitwisselen van ieders opgedane ervaringen in de afgelopen weken onder het genot van een kop koffie/thee. Hierbij luister je naar elkaar vanuit jouw ervaring en inzicht. Het vormt een mooie manier om elkaar beter te leren kennen. Vervolgens doen we een geleide meditatie, die eindigt met een groepshealing. Zowel de meditatie als de healing dragen bij om tot dieper inzicht te komen en jouw bewustwordingsproces te versnellen. Daarna volgt een korte lezing of groepsboodschap over een actueel thema. Hierbij krijg je de gelegenheid om vragen te stellen. Ook de boodschappen en antwoorden van de gidsen dragen bij tot het verkrijgen van meer inzicht in jezelf en de situaties die in je leven of omgeving spelen. Hierdoor je gemakkelijker de volgende stap in je leven zetten.

De komende periode starten weer een paar inspiratiegroepen:
groep 1: maandagavond (19.30-22.00) 3/9, 17/9, 1/10, 29/10.
groep 2: dinsdagmiddag (13.30-16.00) 4/9, 18/9, 2/10, 30/10.
groep 2: woensdagavond (19.30-22.00) 29/8, 19/9, 3/10, 31/10.

Om te kunnen deelnemen aan een dergelijke groep is het nodig dat je kennis hebt genomen van mijn boeken. Al lezende vallen veel dingen voor jou op zijn plek en merk je vanzelf of je daarna aan een inspiratiegroep wilt deelnemen.

Mocht je interesse hebben, stuur dan een eerst een email naar info@helenascheper.nl. Ik toets vervolgens of jij op dit moment het best via die inspiratiegroep kan worden geïnspireerd of wellicht beter op een andere manier. Ik vertel je dat eerlijk om een teleurstelling achteraf te voorkomen en geef je zo mogelijk advies voor de best passende oplossing op dit moment. Als een inspiratiegroep jou op dit moment versterkt, kun je je hieronder definitief aanmelden: