Netwerk

Netwerk mediums Ik vind het heel belangrijk dat alle mensen van de vierde en de vijfde dimensie terecht kunnen bij een medium die hen optimaal ondersteunt bij hun bewustwordingsproces. Dat is de reden waarom ik vanaf 2018 mediums opleid. Ik leer hen werken met de dimensieladder als aanvulling op hun specifieke paranormale gaven. Het doel hiervan is dat ook zij zich dan omringen met de juiste klanten die baat hebben met hun manier van werken. Het is zeer verantwoordelijk werk om informatie over je werkelijke zijn en taak op de aarde goed door te geven, vandaar dat ik daar een oplossing voor bied in de vorm van een opleiding, zodat het werken met de dimensieladder geen ongewenste invulling krijgt. Door het wegwijs maken van collega’s bij het werken met de dimensieladder, ontstaat een groot netwerk waarmee zoveel mogelijk mensen een ruggensteuntje kunnen krijgen om vanuit hun innerlijke kracht en hun talent bij te dragen aan de grote veranderingen op de aarde. Daar gaat het uiteindelijk om, dat we samen deze prachtige planeet weer leefbaar en gezond maken voor alle wezens die erop leven.