Privacy en disclaimer

Algemeen
De website www.helenascheper.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van SpiritWise B.V. gevestigd Swaenhof 8, 5061 HT Oisterwijk.

Het is niet toegestaan om de website of delen inclusief foto’s daarvan openbaar te maken, te kopiĂ«ren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpiritWise B.V.

De website biedt aan bezoekers hiervan informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de constante zorg en aandacht die SpiritWise B.V. aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs van aangeboden diensten) die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is, dan wel kleine afwijkingen vertoond. U kunt geen aanspraak maken in welke vorm dan ook op grond van foutief weergegeven informatie.

Inhoud
De inhoud van deze website en andere uitingen van SpiritWise B.V. op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door SpiritWise B.V.wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SpiritWise B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid
Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is SpiritWise B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SpiritWise B.V., welke geen eigendom zijn van SpiritWise B.V. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van SpiritWise B.V. Hoewel SpiritWise B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door SpiritWise B.V. worden onderhouden, wordt afgewezen. SpiritWise B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy
Persoonlijke gegevens die via deze website aan SpiritWise B.V. worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden.